Go to content Go to menu
 


За нас

                   

       Националното Сдружение на Жените пчелари е основано на 26.02.2011 г. в град Габрово.

Целите на сдружението са:

                    1. Развитие на пчеларството в България чрез разработване на национални,              регионални и идивидуални програми.
                    2. Утвърждаване и гарантиране чистотата и качеството на предлаганите на  
            пазара пчелни продукти, произведени от членовете на сдружението.
                    3. Защита на интересите на своите членове с актуална информация и
            консултантска помощ за тяхното професионално израстване и икономически
            стабилитет.
                    4. Да се популяризират и защитят българските пчелни продукти сред  
            населението в страната, както и да се насърчи косумацията им, чрез прокарване
            на законодателни и нормативни мерки, целящи установяване на така наречените             в евро пространството „контролирани наименования“ и чрез ограничаването чрез
            мита при вноса на пчелни продукти от държави, които не са членки на
            Европейския Съюз.
                    5. Повишаване квалификацията на Жените Пчелари, в това число и чрез
            организиране на специализирани обучения, курсове, семинари.
                    6. Развитие на Биологичното пчеларство от Жените Пчелари.
                    7. Съдействие за опазване и увеличаване на медната растителсност в
            България.
                    8. Да се популяризира и изясни в общественото пространство и сред
            държавните институции основната роля на пчеларството в развитието на
            земеделието в страната, в това число и чрез участие в изработването на
            законодателната и нормативна уредба отнасяща се до пчеларството в страната.
                    9. Осигуряване на заплащане на всяко регистрирано пчелно семейство от
            държавата във връзка с пчелоопрашването и повишаване на добивите на
            останалите земеделски производители и потдържане на биоразнообразието в
            страната.
                  10. Развитие на подвижното пчеларство с цел повишаване на
            пчелоопрашването в страната.
                  11. Съдействие за предпазване на страната ни и околната среда от
            разпространяване на ГМО.
                  12. Провеждане на активни мероприятия за опазване на пчелите от отравяне               и съдебна защита на Жените Пчелари при отравяне на пчелни семейства.
                  13. Съдействие с останалите пчеларски съюзи,земеделски организации и
            други организации в страната и чужбина.

 

 

p1090977.jpg

 

 

p1090979.jpg

 

 

p1090983.jpg

 

 

p1090985.jpg

 

 

p1090987.jpg

 

 

 
 

 


Archive

Calendar
<< October / 2018 >>